1. Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.sofamobstoff.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea „site-ul”.

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări în politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Daca sunteți client al site-ului, vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obișnuințele dumneavoastră în cadrul domains
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, vă prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se vă solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia vă fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de , iar contul creat vă fi șters automat.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, vă prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsură în care ne contactați în acest fel.

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvență de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

A. Daca sunteți client al site-ului, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 
Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza contractul încheiat intre dumneavoastră și , definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor http://factual.silkmart.ro/termeni-și-condiții. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și .
 
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscala, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesara în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesara. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
 
Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de , prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.
 
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.
 
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii „Informațiile contului meu”.
 
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntara. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu vă avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 
în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al de a îmbunătăți permanent experiență clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntara. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu vă avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 
B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, [deținătorul website-ului] prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de [deținătorul website-ului], prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.
 
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.
 
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
 
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntara. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu vă avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 
pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiență dumneavoastră oferita pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al [deținătorul website-ului] de a asigura funcționarea corecta a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiență vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
 
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntara. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu vă avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 

3. Durata pentru care vă prelucram datele

Vă prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul „ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, vă interpreta aceasta acțiune că opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, daca alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informam că ștergerea contului nu vă avea că efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont exista cel puțin o comanda activa, cererea de ștergere a contului vă putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vă înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fară însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe parti.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, că persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: Pentru administrarea site-ului, în situațiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute că urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către prin intermediul site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor, pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate in afar României, dar doar către state din Uniunea Europeana.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 
 1. dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către , conform celor descrise în prezentul document;
 2. dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 3. dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fară întârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 4. dreptul la ștergerea datelor, fară întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil că, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 5. dreptul la restrictionarea prelucrării, în anumite condiții;
 6. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise de către către alt operator de date, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. dreptul la opoziție
– în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulara în care se afla persoana vizata, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fară nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.   

8.  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatedreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa;

9.  dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsură în care considerați necesar.
 
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugam să vă adresați la adresa de email:
 
 
  

7. Confidențialitatea minorilor

Nu contacteaza cu buna știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârstă sub 18 ani. Website-ul nu are că scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârstă sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intram în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugam să ne contactați pe email la contact@sofamobstoff.ro .

8. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (daca este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie.

9. FACTURARE – PLATA

       Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul Site-ului www.sofamobstoff sunt in lei (RON) si includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare. Facturarea Bunurilor si/sau Serviciilor achizitionate se face folosind informatiile furnizate de Cumparator in formularul destinat in acest sens, care se gaseste pe Site. Sofamobsotff nu raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate de Cumparator pentru factura.
      Pretul, modalitatea de plata, termenul de plata, termenul de livrare sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru bunurile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
      Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri vandute de Vanzator, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.
     Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul si de a le comunica prin e-mail Vanzatorului si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.
     Prin aceasta modalitate de comunicare, Cumparatorul, accesand Contul sau e-mail-ul furnizat la deschiderea Contului, va detine o evidenta a facturilor emise de Vanzator, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate doreste.
     Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic, prin adaugarea acestora de catre Vanzatorul in Cont sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.
     In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont sau in email-ul furnizat, va rugam sa ne sesizati acest aspect pe adresa de e-mail: contact@sofamobstoff.
     Datele cardului bancar/de plata ale Clientului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile pentru Vanzator si nici nu vor fi stocate de catre de Vanzator sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei (de exemplu o Banca sau un IFN) sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, cu respectarea dispozitiilor incidente in domeniul stocarii datelor, despre a carei identitate Clientul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
    Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, dreapta, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare RO18773866, societate care detine proprietatea asupra portalului de plati “EUPLATESC” (utilizat de Vanzator in procesul de vanzari online) si care gestioneaza functionarea acestuia.
   Cumparatorul/Clientul va avea la dispozitie mai multe modalitati de plata, descrise mai jos:
– plata online cu cardul bancar in contul Vanzatorului, indicat pe Site;
– plata prin virament cu Ordin de Plata in contul Vanzatorului, indicat pe Site;
– plata ramburs efectuata catre reprezentantul Firmei de Curierat care va livra Bunul;


  In cazul optarii pentru plata pretului Bunului prin virament bancar cu Ordin de Plata, va rugam sa indicati in mod expres numarul Comenzii (facturii proforma) in cadrul Ordinului de Plata, pentru o mai eficienta gestionare a platilor de catre Vanzator.   

  In cazul optarii de catre Client pentru efectuarea platii pretului prin sistemul de plata online sau prin virament bancar cu Ordin de Plata, in vederea achizitionarii oricarui Bun ori Serviciu de pe Site, Vanzatorul nu va livra Bunul achizitionat/comandat de pe Site, pana cand Pretul Bunului si/sauServiciilor nu intra contul Vanzatorului. In situatia in care Pretul Bunului si/sau Serviciilor nu intra in Contul Vanzatorului in termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii Comenzii, Comanda va fi anulata si se considera a nu fi existat, Vanzatorul fiind exonerat de orice raspundere, de orice natura fata de Client.
  Pentru motive de securitate a Tranzactiilor este recomandat ca Utilizatorul/ Cumparatorul sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Deasemenea, nu este recomandata divulgarea parolei de acces in cont si se recomanda folosirea unei parole cat mai complexe care sa asigure acesteia un grad mai puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale